Regler

1. Generelt​

Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.

2. Spark​

Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde.

​3. Udstyr​

Der spilles med en fodbold i størrelse 4 eller 5. Der må ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende, der kan medvirke til at beskadige græsset.

4. Opførsel på banen​

Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.
Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.​

5. Rækkefølge​

Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder.
Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter.

Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker. Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker. Se endvidere specialregler på hver hul.​

6. Udsparkssted​

Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Bolden placeres mellem de hvide markeringer.

7. Out of bound​

Enkelte steder på banen er placeret hvide ”out of bound-pæle”. Ender bolden udenfor de hvide pæle er den tabt og man bliver nødt til at sparke fra det sted, hvorfra man sparkede, inden bolden røg ”out of bound”.​

8. Droppe bold​

Er bolden endt uden for de hvide ”out of bound-pæle” eller er bolden endt på en placering, hvor det efter spillerens vurdering ikke er muligt at sparke bolden fra, sparker man bolden på ny fra det sted, hvor den oprindelig var liggende.
At droppe bolden koster et ekstra spark.

9.​ Hvordan må bolden sparkes

Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.

10. Genplacering af bold​

Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold.

11. Flag​

Flaget må tages op af hullet, når bolden er på green.​

12. Bold rammes af anden bold​

Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.

13. Specialregler​

På enkelte huller gælder der specialregler. Se ved tee-stedet på hvert hul for yderligere beskrivelse.​